Trang Chu
Hoat Dong
Kinh Sach
Phap Thoai
Phim Video
Sinh hoạt Tổ Đình Long Bửu
Lien LacThư từ xin liên lạc: Mua cổ phiếu Nike

PS Thích Thiện Trí,

Huyền Trang Tịnh Thất, 221 Kha Vạn Cân, P. Linh Tây, Q. Thủ Đức

TP. Hồ Chí Minh

Tel: (84.8) 38970171

HP: 0913.719160

 

counter
Xem Chi Tiết


Hổ Trợ Trực Tuyến

 


info@thichthientri.com

 

BBT: Mọi sự liên kết hoặc trích dịch tài nguyên đến trang web của Pháp Sư Thích Thiện Trí xin vui lòng liên lạc hỏi ý kiến Pháp Sư qua điện thoại hay email....

 
 

 

.... "Vào được Pháp Đại Thừa

Rộng tu vô lượng hạnh

Thần thông thánh đạo lực

Thanh tịnh và tự tại

 

Vào được Pháp Đại Thừa

Trí tuệ chẳng nghĩ bàn

Tâm từ bi vô lượng

Chẳng rơi vào nhị pháp thiết kế sàn chọn nhị phân

 

Lấy từ bi làm trục

Trí tuệ làm bánh xe

Tinh tấn làm dây cương

Đi trên đường giới định

 

Lấy nhẫn nhục làm giáp

Tổng trì làm yên cương

Ngồi xe ma ha diễn

Độ thoát vô lượng chúng" ....

 

Nam Mô Thường Tinh Tấn

Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nam Mô Thường Hoan Hỷ

Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

Pháp Sư Thích Thiện Trí

Hòa Thượng Pháp Sư

Thích Thiện Trí

 

Nghe pháp thoại của PS Thích Thiện Trí qua bài giảng : kinh Đại Trí Độ Luận gồm có 186 đoạn....

 

Nghe pháp thoại của PS Thích Thiện Trí qua bài giảng : Kinh Pháp Hoa gồm có 74 đoạn đầu tư vào cổ phiếu Nike tại Việt Nam....

 


OPEN POPUP