Trang Chu
Hoat Dong
Kinh Sach
Phap Thoai
Phim Video
Sinh hoạt Tổ Đình Long Bửu
Lien Lac
Thư từ xin liên lạc:

PS Thích Thiện Trí,

Huyền Trang Tịnh Thất, 221 Kha Vạn Cân, P. Linh Tây, Q. Thủ Đức

TP. Hồ Chí Minh

Tel: (84.8) 38970171

HP: 0913.719160

 

info@thichthientri.com

 

BBT: Mọi sự liên kết hoặc trích dịch tài nguyên đến trang web của Pháp Sư Thích Thiện Trí xin vui lòng liên lạc hỏi ý kiến Pháp Sư qua điện thoại hay email....

 
 
  Tịnh Thất Huyền Trang đang tu sửa lại trước mùa mưa. 
 

 Pháp sư Thích Thiện Trí, hiện lưu trú tại Tịnh Thất Huyền Trang - 221 Kha Vạn Cân - Thủ Đức - TP.HCM - đang tu sửa lại khu vực này, chủ yếu là lợp lại các mái lá, mái tôn, thay các cột cây đã bị hư hỏng sau nhiều năm tháng. Mọi việc liên lạc vẫn như trước đây:

Tel: 38970171 hoặc ĐTDĐ: 0913.719160

Email: info@longbuu-medical.com