HT. Thích Thiện Duyên phát biểu khai mạc Hội thảo

Trang Chu
Hoat Dong
Kinh Sach
Phap Thoai
Phim Video
Sinh hoạt Tổ Đình Long Bửu
Lien Lac
Thư từ xin liên lạc:

PS Thích Thiện Trí,

Huyền Trang Tịnh Thất, 221 Kha Vạn Cân, P. Linh Tây, Q. Thủ Đức

TP. Hồ Chí Minh

Tel: (84.8) 38970171

HP: 0913.719160

 

info@thichthientri.com

 

BBT: Mọi sự liên kết hoặc trích dịch tài nguyên đến trang web của Pháp Sư Thích Thiện Trí xin vui lòng liên lạc hỏi ý kiến Pháp Sư qua điện thoại hay email....

 
 
  ĐẠI LỄ TRAI ĐÀN CHẨN TỂ KỲ SIÊU BẠT ĐỘ CHÙA LONG BỬU
 

Vào ngày 09/09/2912 Đại lễ Trai Đàn Chẩn Tề Kỳ Siêu Bạt Độ tại chùa Long Bửu chính thức diễn ra. Hòa Thượng Pháp Sư Thích Thiện Trí đại giá quang lâm chứng minh Đại Lễ Trai Đàn Chẩn Tề Kỳ Siêu Bạt Độ.

(Tin & hình ảnh do BTC Lễ Vu Lan Chùa Long Bửu)