Trang Chu
Hoat Dong
Kinh Sach
Phap Thoai
Phim Video
Sinh hoạt Tổ Đình Long Bửu
Lien Lac
Thư từ xin liên lạc:

PS Thích Thiện Trí,

Huyền Trang Tịnh Thất, 221 Kha Vạn Cân, P. Linh Tây, Q. Thủ Đức

TP. Hồ Chí Minh

Tel: (84.8) 38970171

HP: 0913.719160

 

info@thichthientri.com

 

BBT: Mọi sự liên kết hoặc trích dịch tài nguyên đến trang web của Pháp Sư Thích Thiện Trí xin vui lòng liên lạc hỏi ý kiến Pháp Sư qua điện thoại hay email....

 
 
  Hòa Thượng Thích Thiện Trí : Giảng Pháp "Lục Chủng Thành Tựu" ( Như Thị - Ngã Văn - Nhất Thời - Phật - Tại - Chúng) tại Ni Viện Kiều Đàm, Bà Rịa-Vũng Tàu (19-7-2009)
 

     14giờ ngày 19-7-2009, Giảng Pháp: "Lục Chủng Thành Tựu" ( Như Thị - Ngã Văn - Nhất Thời - Phật - Tại - Chúng) tại Ni Viện Kiều Đàm, Bà Rịa-Vũng Tàu

Cung nghinh Hòa Thượng - PS Thích Thiện Trí

Cung nghinh Hòa Thượng - PS Thích Thiện Trí

Hòa Thượng - PS Thích Thiện Trí