Trang Chu
Hoat Dong
Kinh Sach
Phap Thoai
Phim Video
Sinh hoạt Tổ Đình Long Bửu
Lien Lac
Thư từ xin liên lạc:

PS Thích Thiện Trí,

Huyền Trang Tịnh Thất, 221 Kha Vạn Cân, P. Linh Tây, Q. Thủ Đức

TP. Hồ Chí Minh

Tel: (84.8) 38970171

HP: 0913.719160

 

info@thichthientri.com

 

BBT: Mọi sự liên kết hoặc trích dịch tài nguyên đến trang web của Pháp Sư Thích Thiện Trí xin vui lòng liên lạc hỏi ý kiến Pháp Sư qua điện thoại hay email....

 
 
 

 Tài Liệu Pháp Sư

Lược Sử Văn Học Thời Lý Trần

Diệu Pháp Liên Hoa  (Download)

 Danh sách các Kinh Luận đã giảng dạy :

Đại Trí Độ Luận

Kinh Pháp Hoa

Kinh Địa Tạng

Kinh Hoa Nghiêm

Kinh Lăng Nghiêm

Kinh Kim Cang


 

Nghe pháp thoại của PS Thích Thiện Trí qua bài giảng : kinh Đại Trí Độ Luận gồm có 186 đoạn....  

Nghe pháp thoại của PS Thích Thiện Trí qua bài giảng : Kinh Pháp Hoa gồm có 74 đoạn....