LỜI NÓI ĐẦU

Pháp sư THÍCH THIỆN TRÍ

      Thưa chư vị.

Văn học thời Lý Trần là di sản văn học cổ. Trải qua gần 1.000 năm lịch sử với những biến chuyển dữ dội, với những cuộc chiến tranh thần khốc chống những đoàn quân xâm lược trên nước ta.

Di sản của nền văn học Lý Trần, chắc chắn đã biến dạng và bị tiêu huỷ một phần không nhỏ, ngay cả những phần được tồn lưu, được gìn giữ cẩn thận cũng chưa có thể nói là nguyên vẹn được.

Khôi phục lại những đường nét để hình thành đại cương nền văn học Phật giáo trong thời đại Lý Trần là góp phần làm sống lại nền văn hoá của dân tộc Việt Nasm, làm sống lại tinh thần “vị tha vô ngã” của Phật giáo.

Đây là giai đoạn đặc thù của nền văn học cổ. Vì chính giai đoạn nầy nền văn học trên đất nước ta đã từng bước “Việt hoá” để xây dựng những phẩm chất tư tưởng nghệ thuật mang tính thời đại,

đồng thời chánh thức khai sinh một thể loại văn học có giá trị. Lịch sử đã minh chứng thời đại Lý Trần Phật giáo Việt Nam được xem là Quốc Giáo. Phần lớn các bậc danh Tăng thời đó đều là Quốc Sư. Vì thế nền Văn học Việt Nam trong thời kỳ đó cũng dã man nhiều màu sắc Phật Giáo. Những tác phẩm như :

  • Khoá Hư Lục (Trần Thái Tông)

  • Thượng Sĩ Ngữ Lục (Tuệ Trương Thượng Sĩ)

Thuyền Uyển Tập Anh, Tam Tổ Thực Lục, Thánh Đăng Lục (nhà Trần) là những tác phẩm lớn đã thay đổi hẳn bộ mặt Văn học của thời đại ấy. Ngoài ra những tài liệu khác khắc trên bia đá, chuông đồng ... ở trong các ngôi cổ tự cũng đã đóng góp không nhỏ vào nền Văn học nước nhà.

Để thích ứng với nhu cầu thời đại và kịp thời giảng dạy cho các Trường lớp Phật Học, trong khi chờ đợi tác phẩm “Văn Học Sử Phật Giáo Việt Nam” ra đời đầy đủ và phong phú hơn. Lược giảng về “Lược Sử Văn Học Phật Giáo thời Lý Trần” không tránh khỏi những sơ suất. Rất mong được quý Tôn Đức và các bậc cao minh bổ khuyết cho.

Trân trọng

HUYỀN TRANG TỊNH THẤT

PHÁP  SƯ THÍCH THIỆN TRÍ


Cập nhật ngày: 18-06-2002. Trình bày: TNH.