Trang Chu
Hoat Dong
Kinh Sach
Phap Thoai
Phim Video
Sinh hoạt Tổ Đình Long Bửu
Lien Lac
Thư từ xin liên lạc:

PS Thích Thiện Trí,

Huyền Trang Tịnh Thất, 221 Kha Vạn Cân, P. Linh Tây, Q. Thủ Đức

TP. Hồ Chí Minh

Tel: (84.8) 38970171

HP: 0913.719160

 

info@thichthientri.com

 

BBT: Mọi sự liên kết hoặc trích dịch tài nguyên đến trang web của Pháp Sư Thích Thiện Trí xin vui lòng liên lạc hỏi ý kiến Pháp Sư qua điện thoại hay email....

 
 
  * Click chuột trái để nghe - Click chuột phải để download về máy.
1. Đại Trí Độ Luận (MP3)

       Bộ Luận Đại Trí Độ do Ngài Bồ Tát Long Thọ tạo tác, nhằm tuyên bày giáo nghĩa thậm thâm vi diệu của Pháp Đại Thừa Bát Nhã Ba La Mật.

       Bộ Luận Đại Trí Độ này được Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập phiên dịch từ chữ Phạn ra chữ Hán. Trong thời gian phiên dịch, Ngài đã nhóm họp 500 vị Thiện hữu tri thức, cấm túc tại Tiêu Diêu Viên Đường ở Lâm Giang, nghiên cứu huyền chương, khảo chánh và lược dịch từ 1000 quyển, cô đọng thành 100 quyển.

       Bộ Luận Đại Trí Độ tiếng Việt gồm 5 tập, mỗi tập 20 quyển là bản dịch từ chũ Hán của Sư Bà Thích Nữ Diệu Không. Sau gần 5 năm làm việc liên tục mới phiên dịch hoàn tất từ Hán Văn ra Việt Văn với sự trợ giúp nhuận bút và biên tập của Pháp Sư Thích Thiện Trí (Giáo Sư của Giảng Sư Cao cấp PGVN & Học viện PGVN) và Cư Sĩ Tâm Viên Lê Văn Lâm.

(01A) (01B) (02A) (02B) (03A) (03B) (04A) (04B) (05A) (05B) (06A) (06B) (07A) (07B) (08A) (08B) (09A) (09B) (10A) (10B) (11A) (11B) (12A) (12B) (13A) (13B) (14A) (14B) (15A) (15B) (16A) (16B) (17A) (17B) (18A) (18B) (19A) (19B) (20A) (20B) (21A) (21B) (22A) (22B) (23A) (23B) (24A) (24B) (25A) (25B) (26A) (26B) (27A) (27B) (28A) (28B) (29A) (29B) (30A) (30B) (31A) (31B) (32A) (32B) (33A) (33B) (34A) (34B) (35A) (35B) (36A) (36B) (37A) (37B) (38A) (38B) (39A) (39B) (40A) (40B) (41A) (41B) (42A) (42B) (43A) (43B) (44A) (44B) (45A) (45B) (46A) (46B) (47A) (47B) (48A) (48B) (49A) (49B) (50A) (50B) (51A) (51B) (52A) (52B) (53A) (53B) (54A) (54B) (55A) (55B) (56A) (56B) (57A) (57B) (58A) (58B) (59A) (59B) (60A) (60B) (61A) (61B) (62A) (62B) (63A) (63B) (64A) (64B) (65A) (65B) (66A) (66B) (67A) (67B) (68A) (68B) (69A) (69B) (70A) (70B) (71A) (71B) (72A) (72B) (73A) (73B) (74A) (74B) (75A) (75B) (76A) (76B) (77A) (77B) (78A) (78B) (79A) (79B) (80A) (80B) (81A) (81B) (82A) (82B) (83A) (83B) (84A) (84B) (85A) (85B) (86A) (86B) (87A) (87B) (88A) (88B) (89A) (89B) (90A) (90B) (91A) (91B) (92A) (92B) (93A) (93B) (94A) (94B) (95A) (95B) (96A) (96B) (97A) (97B) (98A) (98B) (99A) (99B) (100A) (100B) (101A) (101B) (102A) (102B) (103A) (103B) (104A) (104B) (105A) (105B) (106A) (106B) (107A) (107B) (108A) (108B) (109A) (109B) (110A) (110B) (111A) (111B) (112A) (112B) (113A) (113B) (114A) (114B) (115A) (115B) (116A) (116B) (117A) (117B) (118A) (118B) (119A) (119B) (120A) (120B) (121A) (121B) (122A) (122B) (123A) (123B) (124A) (124B) (125A) (125B) (126A) (126B) (127A) (127B) (128A) (128B) (129A) (129B) (130A) (130B) (131A) (131B) (132A) (132B) (133A) (133B)(134A) (134B) (135A) (135B) (136A) (136B) (137A) (137B) (138A) (138B) (139A) (139B) (140A) (140B) (141A) (141B) (142A) (142B) (143A) (143B) (144A) (144B) (145A) (145B) (146A) (146B) (147A) (147B) (148A) (148B) (149A) (149B) (150A) (150B) (151A) (151B) (152A) (152B) (153A) (153B) (154A) (154B) (155A) (155B) (156A) (156B) (157A) (157B) (158A) (158B) (159A) (159B) (160A) (160B) (161A) (161B) (162A) (162B) (163A) (163B) (164A) (164B) (165A) (165B) (166A) (166B) (167A) (167B) (168A) (168B) (169A) (169B) (170A) (170B) (171A) (171B) (172A) (172B) (173A) (173B) (174A) (174B) (175A) (175B) (176A) (176B) (177A) (177B) (178A) (178B) (179A) (179B) (180A) (180B) (181A) (181B) (182A) (182B) (183A) (183B) (184A) (184B) (185A) (185B) (186A) (186B)

2. Kinh Pháp Hoa (MP3)

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

(16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30)

(31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45)

(46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60)

(61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74)

3. Kinh Địa Tạng (MP3)

(01a) (01b) (02a) (02b) (03a) (03b) (04a) (04b) (05a) (05b)

(06a) (06b) (07a) (07b) (08a) (08b) (09a) (09b) (10a) (10b)

4. Kinh Kim Cang Bát Nhã (MP3)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

(16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)

Rất mong quý vị nên download bài muốn nghe về máy computer của mình để nghe, sau khi download xong mong quí vị đóng trang Pháp Thoại này lại, để dành chổ cho những người khác vào, vì băng thông giới hạn chỉ có 150 người vào một lúc, nếu quá số lượng qui định, trang web sẽ bị nghẽn mạch. Để duy trì trang Pháp Âm hoạt động tốt để phục vụ Quí vị, rất mong quí vị cộng tác.

Nên tạo sự liên kết dẫn tới trang web của Pháp Sư Thích Thiện Trí là việc làm tốt để quảng bá cho mọi người. Không nên liên kết trực tiếp đến các tập tin Âm Thanh và Phim Video - vì làm như vậy khiến cho băng thông rộng của máy chủ (Broadband) sẽ trở nên hạn hẹp....