Trang Chu
Hoat Dong
Kinh Sach
Phap Thoai
Phim Video
Sinh hoạt Tổ Đình Long Bửu
Lien Lac
Thư từ xin liên lạc:

PS Thích Thiện Trí,

Huyền Trang Tịnh Thất, 221 Kha Vạn Cân, P. Linh Tây, Q. Thủ Đức

TP. Hồ Chí Minh

Tel: (84.8) 38970171

HP: 0913.719160

 

info@thichthientri.com

BBT: Mọi sự liên kết hoặc trích dịch tài nguyên đến trang web của Pháp Sư Thích Thiện Trí xin vui lòng liên lạc hỏi ý kiến Pháp Sư qua điện thoại hay email....

 
   * Click chuột trái vào liên kết để xem.

 1. Đại Thừa Tư Tưởng Phật Giáo Luận - Khóa bồi dưỡng hoằng pháp

    Ban hoằng pháp TW-GHPGVN tổ chức từ 10 - 19/05/1999

[xem video]

 2. Những Đặc Trưng Giáo Lý Đại Thừa - Khóa bồi dưỡng giảng sư

    Ban hoằng pháp TW-GHPGVN tổ chức từ 24/04/2000 - 07/05/2000

    tại Thiền Viện Quảng Đức (Phần 1)

[xem video]

 3. Những Đặc Trưng Giáo Lý Đại Thừa - Khóa bồi dưỡng giảng sư

    Ban hoằng pháp TW-GHPGVN tổ chức từ 24/04/2000 - 07/05/2000

    tại Thiền Viện Quảng Đức (Phần 2)

[xem video]

 4. Những Đặc Trưng Giáo Lý Đại Thừa - Khóa bồi dưỡng giảng sư

    Ban hoằng pháp TW-GHPGVN tổ chức từ 17 - 18/05/2001

[xem video]

 5. Giáo Nghĩa Đại Thừa (Giảng tại Tổ Đình Giác Nguyên - Q.4)

[xem video]

 6. Khóa Tu Phật Thất (Chùa Hoằng Pháp - Giảng Khóa 31)

[xem video]

 7. Phương Pháp Niệm Phật (Chùa Hoằng Pháp - Giảng Khóa 32)

[xem video]

 8. Lửa Tam Muội

[xem video]

 9. Phật Pháp Căn Bản (Chùa Hoằng Pháp - Khóa Tu Mùa Hè 2005)

[xem video]

10. Tinh Tấn Hành Tri Niệm Phật (Chùa Hoằng Pháp - Giảng Khóa 45)

[xem video]

11. Thực hành Bồ Tát Hạnh "Đại Thừa Giáo Pháp", đưa Y Phương Minh của Phật Giáo vào cộng đồng xã hội. (Đại Tòng Lâm)

[xem video]

12. Niệm Phật Tam Muội (Chùa Linh Sơn Pháp Ấn - Khánh Hòa)

[xem video]

13. Lời khai thị sách tấn niệm Phật (Chùa Hoằng Pháp - Giảng Khóa 49)

[xem video]

14. Ý Nghĩa Phật Đản Sanh (Đạo Tràng Bát Quan Trai Chùa Linh Sơn)

[xem video]

15. Ý Nghĩa Bát Quan Trai (Đạo Tràng Bát Quan Trai Chùa Linh Sơn)

[xem video]

16. Khóa Tu Dược Sư Sám Pháp (Chùa Long Bủu, Bình Dương)

[xem video]

17. Ý Nghĩa Thâm Sâu Về Khóa Tu Phật Thất

      (Chùa Hoằng Pháp - Giảng Khóa 56)

[xem video]

 


Nghe pháp thoại của PS Thích Thiện Trí qua bài giảng : kinh Đại Trí Độ Luận gồm có 186 đoạn....  

Nghe pháp thoại của PS Thích Thiện Trí qua bài giảng : Kinh Pháp Hoa gồm có 74 đoạn....